tisdag 18 mars 2014

Jag kan inte det här!

När en elev säger "Jag kan inte det här" har jag lyckats! Hur kan jag säga så? Jo, eleven ger mig ett jobb och sitt förtroende. Eleven är medveten om att det finns något som den vill lära, att den har stött på problem och jag får jobbet att lista hur hur vi ska göra så att eleven kan och säger "Jag kan fröken!".

Men innan eleven säger orden "jag kan inte det här" till mig har den säkert berättat på andra sätt. Kanske genom att inte sitta still på sin plats, eller sitta väldigt still och tyst på sin plats. Kanske pratat rakt ut i klassrummet, sprungit runt och stört sina kompisar, tagit någons sudd, kastat undan bollen på fotbollsplanen, varit hemma någon dag extra från skolan när den varit sjuk, blivit klassens clown, frökens hjälpreda eller något annat, listan kan göras lång. 

För att vi ska kunna stötta eleverna i deras inlärning måste vi bygga relationer och tillit. Vi måste komma underfund om hur varje elev fungerar, vad den gillar, hur den lär bäst. Veta vilken figur den helst vill vara när den spelar spel med kompisarna, hur det gick till när den gjorde mål på innebandymatcher i helgen, eller vilket favoritgodis den har och vilken mat som är värst i matsalen. 

Att bygga relationer tar tid och är jätteviktigt. Speciellt i början av elevernas skoltid, men sedan hela vägen genom skolan. Varje ny elev jag träffar som pedagog måste jag bygga en relation med för att komma vidare. Det spelar ingen roll om det är i åk 4, eller när det är dags för högstadiet eller gymnasiet. Relationen är fortfarande lika viktig.

Just nu funderar jag mycket över relationer. Relationer som jag fått till elever jag haft länge, tidigare relationer jag haft med elever som varit lyckosamma och andra relationer som inte varit lika lyckade. Vad har jag gjort i de olika situationerna. Relationer mellan elever, relationer i en grupp/klass. Hur skapar vi känslan av det öppna klimatet och tryggheten tillsammans? 

Vilket är ditt bästa tips för att bygga relationer? Mitt är att lyssna. Att vara intresserad, bjuda på mig själv, visa att jag som fröken gör fel ibland och att jag bryr mig om dig :) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar