söndag 2 oktober 2016

Inspirationsträff om ClassNotebook och OneNote

Den 22 september deltog jag på en nätverksträff kring Office365 och speciellt OneNote och ClassNotebook. Det var Eventful tillsammans med oss i Sandvikens kommun som arrangerade träffen och här tänkte jag dela med mig av det jag sa samt visa bilder från min Notebook. Hoppas att det kan inspirera dig!

Är det något du är nyfiken på så berättar jag gärna mer. Det är bara att du hör av dig till mig via mail (kristina.johansson @ edu.sandviken.se ) eller på twitter där du hitter mig under @johfam

Klicka på bilden här under så får du höra mig prata via OfficeMix. Sedan följer några bilder som visar exempel ur min Notebook. Det är både elevsidor och från innehållsbiblioteket. Som avslutning kommer mina tankar om vad jag lärt mig och några tips till dig.
https://mix.office.com/watch/415d4q2dqxiv


Mina tips till dig:
 • Strukturen i din Notebook måste passa dig. Jag har en ClassNotebook till klassen där varje skolämne blir en flik. 
 • Ange namn på exempelvis arbetsblad eller läxor som du sedan delar ut till eleverna. Då blir det lättare att granska med granskningsverktyget i "Anteckningsbok för klassen". 
 • Använd tabeller när du bygger upp dina sidor. Speciellt om ni ska arbeta många samtidigt i samarbetsytan. Då vet alla var de ska skriva och texter läggs inte över varandra och det blir inga sidkonflikter. 
 • Rita direkt i Notebook är inte svårt om du har en interaktiv skrivtavla. Vi har Mimio och det fungerar jättebra! 
 • Börja enkelt och bygg på!

Vilka vinster ser jag?
 • Allt mitt och mina elevers material är samlat på ett och samma ställe. 
 • Lätt att se tillbaka vid bedömning. Både på egen hand och för eleverna inför utvecklingssamtal. 
 • Tidsbesparande! Kanske inte första gången, eller vid andra försöket. Men det kommer!
 • Utvecklar mig själv och mina idéer. 
 • Synliggör elevernas lärande då vi kam använda både skriven text, ljud och bild. 
 • Ser fler elever och ger dem möjligheten att uttrycka sig inte bara muntligt i klassrummet. Fler får talutrymme.
 • Går att använda på flera plattformar. 
 • Roligt!