fredag 10 augusti 2012

Trädhjälp - inspiration - och ett litet klipp

(orginalinlägg 6 augusti 2012 på min privata blogg)

Jag kom att tänka på ett gammalt träd idag efter ett inlägg på Twitter. Undrar vad det här trädet har varit med om? Tror att det varit med i en skogsbrand.

En idé om hur min svenskaundervisning ska vara kom!

Jag ska använda mig av många bilder när vi skriver egna texter. Mina bilder, barnens bilder, vi ska skriva till egna bilder som vi ritar och vi ska rita bilder till texter som vi läser. Utifrån de här texterna har vi sedan lästräning, genomgångar av ordklasser mm, skriver faktatexter och sagor, pratar om meningsbyggnad, skrivregler mm.
Får så många idéer bara av att läsa hur andra tänker göra med sina barn, både gymnasieelever och mindre barn. Tänker på hur jag kan utveckla det till att passa min klass, med mina elever.

I våras var det läge för att para ihop mina ettor och tvåor i datakompispar för att skriva vid datorn. Jag hittade äntligen ett arbetssätt som passade oss bra! Jag visade en PowerPoint om ett ämne, berättade och sedan fick barnen skriva ner vad de kom ihåg, vad de visste och kände om det vi pratat om. Det var så spännande att se hur tvåorna först "styrde och ställde", var den som skrev på datorn och tog initiativet för att sedan se ettorna ta för sig mer och mer. Deras skrivning och läsning utvecklades och även om vi bara hann nosa lite på det, så såg jag att det var ett arbetssätt som passade oss bra. Känns skönt att ha det i ryggsäcken nu när ny termin snart är här.

När jag sedan idag läste bloggen Hanna lär och såg följande film, så blev jag ytterligare stärkt i att jag ska arbeta ännu mer med datakompisar och att barnen ska PRATA med varandra om det vi gör. Mina tankar om kortspel mm är också en del i det. Barn lär av varandra och vi ska lära oss tillsammans!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar