lördag 18 augusti 2012

Datakompisar - Vårfåglar och vårblommor

Förra hösten tänkte jag och min kollega att vi skulle använda oss av "Skriva sig till läsning". Vi var på en föreläsning med Erica Lövgren, läste hennes bok, skrev ansökan om stimulansbidrag osv. Dessvärre blev det inte som vi tänkt oss i våra 1-2:or, men tanken på hur man jobbade i par vid datorerna släppte jag inte :) Under vårterminen tog jag upp tanken igen.

Vi skulle arbeta med vårfåglar och vårblommor. Jag började med att berätta om tre fåglar med stöd av en PowerPoint-presentation som jag hade gjort. De bilder som jag visade hade jag mailat till åk 2 eleverna i tre Word-dokument, så att de hade en början. När jag berättat och visat delade jag in eleverna parvis. De fick sina Datakompisar och de fick skriva till bilderna. Jag sa att de fick skriva vad de kom ihåg att jag berättat, något annat som de kom att tänka på när de såg bilden osv. Jag hade också skrivit ut min text, som en faktatext, och satt upp på olika ställen i klassrummet.

Några trevade sig fram, några skrev av mina faktatexter, några kom exakt ihåg vad jag berättat, några kom och frågade efter hur vissa ord stavades, några skrev fritt och några kom inte igång alls. Till en början var det åk 2 eleven som skrev och åk 1 eleven satt mest tyst bredvid och kom med några inlägg ibland. Ju mer vi jobbade desto mer tog åk 1 eleverna för sig. De skrev också och blev inte bara den som satt vid sidan av. Vi fick jättebra diskussioner om vad vi lärde oss, förutom det om just blommorna och fåglarna. Samarbete, vänta på sin tur, läsa, skriva osv.

Nu när vi är en 2-3:a tänker jag bygga vidare på mina Datakompisar enligt följande enkla tänk.
  • genomgång i helklass där vi tittar på en bild, läser en saga, får ett uppdrag, ser en film osv.
  • sitta med sin Datakompis och skriva om bilden, fortsätta sagan, lösa uppdraget osv. Hela klassen ska dock inte skriva samtidigt utan kanske 4-6 par. Erfarenheten från i våras då jag sprang fram och tillbaka alternativt försökte hjälpa flera par samtidigt har lärt mig det.
  • de som inte skriver vid datorerna ritar en bild, kanske läser vidare i någon bok/blogg, gör en tankekarta.
  • några ska också jobba med något som de kan göra självständigt såsom rita Mandalas, läsa tyst, spela spel, lägga pärlplattor mm.
  • efterarbeta texten så att den får en mottagare, sätta upp i korridoren, hänga på klädstreck, skriva i blogg, göra sagobok osv.
Mina tankar har bland annat formtats efter att blivit inspirerad av följande:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar