onsdag 2 april 2014

#enläsandeklass och #enräknandeklass

Idag har jag varit på föreläsning kring "En läsande klass". Ett helt underbart projekt som verkligen bygger på det jag gillar. Att dela med sig. Varje skola kommer att få, helt gratis, en bok till varje stadium med lektionsplaneringar, strategier och passande texter och allt material kommer att finnas gratis och lagligt att ladda ner och använda. Så bra det kan bli när man kan samarbeta :)

Vad är då "En läsande klass"? Jo, ett projekt där läsförståelsestrategierna står i centrum. I Lgr11 står att vi i skolan ska jobba med lässtrategier, men inte hur. Det gjorde att läraren och författaren Martin Widmark drog igång projektet "En läsande klass" och tillsammans med Marie Trapp och hennes kollega Elisabeth Pettersson skrevs en studieplanerring. Du kan läsa mer här: 
Under föreläsningens gång slog det mig dock att jag önskade, eller faktiskt själv skulle vilja få till #enräknandeklass som en parallell till #enläsandeklass och motvikt till allt negativ kring matematikundervisningen i media/skola. Att lyfta matematikundervisningen på samma sätt som det lyfts i svenskan. 

Nästa läsår ska min skola vara med i Matematiklyftet Här ser jag en möjlighet att fokusera på matematikundervisningen och att jag får till #enräknandeklass med mina elever. Jag vill kunna fokusera på taluppfattning, talföljder, problemlösning och att prata matematik med de yngre eleverna. Att kunna bygga grunden och sedan bygga vidare. Uppåt! 

Men..... Allt är som sagt inte svart eller vitt. Som jag skrev i mitt Läraravtryck igår så är En läsande klass också en modell eller metod att arbeta efter. Den vilar på vetenskaplig beprövad grund och visar goda resultat. Men det är en metod. 

Men vilken metod vi än väljer så gäller det att vi har en grupp med ett tillåtande klimat, en vilja att lära, har fokus på skolarbete, är goda kamrater, har en god gemenskap och är snälla med varandra. Att jag som lärare kan bemöta alla elever på deras nivå, får förutsättningar för att kunna ge alla elever det stöd som de behöver och räcker till. 

Just nu brottas jag med det sista. Får jag/vi/skolan inte till detta i klassen, spelar det ingen roll vilken metod eller modell vi jobbar efter. Tryggheten i eleven och i gruppen är grundläggande. Tilliten mellan lärare och elev. 

Jag stannar detta blogginlägg här. Vilar tankarna ett tag, men lyssnar gärna på de tankar mitt inlägg ger hos dig. Skriv en kommentar och berätta :)  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar