torsdag 27 juni 2013

Att lyssna

Jag behöver bli bättre på att lyssna, eller rättare sagt lyssna på en i taget. I klassrummet hör jag vad många säger, fast kanske dåligt vad just en elev säger till mig just då. Kanske hjälper jag en elev och hör samtidigt att en annan elev frågar/pratar om något och då kommenterar jag det också. Dumt! Inte så konstigt att det splittrar tankarna hos mina elever. "Lyssnar fröken på mig eller inte....". Inte heller så konstigt att eleverna pratar i mun på varandra. De vet ju att jag svarar! 

Har precis läst i Pia Sundhages bok kommentaren om aktivt lyssnande av hennes mentor, Elisabeth Solin, och vad det innebär:
- att vara närvarande i nuet
- att lyssna istället för att förbereda vad du själv ska säga
- att lyssna med alla sinnen
- att använda sig av sin intuition och stämma av om man är på rätt spår
- att spegla det den andra säger och försäkra sig om att man uppfattar rätt 
- att ställa följdfrågor som fördjupar och utvecklar 

Jag tänker också på det här om att bekräfta och bli bekräftad. Viktigt! Återkommer till det i ett annat inlägg :) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar